קרן איילה (נונה) בתיאור רומנטי של מהם סוקולנטים עבורה